Materiał Partnera

Jak międzyplony wpływają na stan upraw?

Jak międzyplony wpływają na stan upraw?

Przeważający udział zbóż w strukturze zasiewów, który powoduje uproszczenie lub całkowity zanik płodozmianu, ma szereg negatywnych skutków. Jednym z najlepszych, a zarazem najprostszych sposobów na poprawę stanu gleby – a w efekcie upraw głównych – oraz spełnienie unijnych wymogów wydłużenia płodozmianu jest sianie roślin międzyplonowych. Jakie są najważniejsze zalety stosowania międzyplonów?

Dostawa składników pokarmowych dla roślin następczych

Międzyplony, podobnie jak inne rośliny, potrzebują do wzrostu składników pokarmowych. Jeśli wysieje się je na stanowiskach, które czekałyby nieprzykryte na siew rośliny jarej, będą one pobierać składniki pozostałe na polu po żniwach, ograniczając ich wymywanie i unieruchamianie. Aby rośliny następcze rosły bujniej, plonowały lepiej oraz były bardziej odporne na suszę, międzyplony nie mogą być wobec nich konkurencyjne. Najlepszym wyborem są mieszanki złożone z gatunków roślin należących do odmiennych grup botanicznych – gwarantują one silniejsze przerastanie gleby i pobieranie składników pokarmowych z jej różnych warstw. Rośliny międzyplonowe, których nasiona oferuje między innymi firma Saatbau Polska, wbudowują je w swoją masę, aby po rozłożeniu udostępnić je roślinom następczym.

Poprawa stanu mikroflory glebowej

Wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe przez rośliny międzyplonowe oddziałuje również pozytywnie na mikroflorę glebową. Uczestniczy ona w obiegu materii organicznej, wpływając na żyzność gleb. Międzyplony zapewniają niezbędną dostawę składników odżywczych w okresie między uprawami głównymi, a mikroorganizmy rozkładają je na składniki nieorganiczne, takie jak woda, dwutlenek węgla i składniki mineralne, które są niezbędne do życia roślinom. W ten sposób międzyplony pomagają uniknąć zjawiska zwanego zmęczeniem gleby, wynikającego ze stosowania uproszczonego płodozmianu oraz dużych ilości nawozów mineralnych. Prowadzi ono do zubożenia bioróżnorodności mikroflory glebowej i może powodować gromadzenie się patogenów wywołujących choroby roślin.

Poprawa struktury gleby i ochrona przed erozją

Rośliny międzyplonowe oddziałują na stan gleby, a w efekcie rozwój roślin następczych, także na wiele innych sposobów. Cechują się działaniem strukturotwórczym – poprawiają właściwości fizyczne gleby, zwiększając jej zdolność do gromadzenia wody i składników pokarmowych oraz poziom wysycenia powietrzem. Chronią też glebę przed erozją (zarówno wodną, jak i wietrzną), zapobiegając jej degradacji, oraz przerywają biologiczne cykle rozwojowe agrofagów, czyli patogenów, szkodników i chwastów obniżających plony roślin uprawnych. Nie pozostaje więc nic innego, jak włączyć międzyplony do płodozmianu i korzystać z ich licznych zalet.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję